Toruń

Jak wygląda kremacja w Toruniu?

Wyposażenie obiektów, w których dokonywane są kremacje w Toruniu lub każdym innym mieście ma bardzo duże znaczenie dla całego przebiegu procesu spopielenie zwłok. Piece kremacyjne podczas procesu spalania zwłok rozgrzewają się do temperatury około ośmiuset pięćdziesięciu stopni Celsjusza. Gwarantuje to dokładne spopielenie ciała zmarłego. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych w krematorium prochy zmarłej osoby przesypywane są do specjalnie przygotowanej na taką okazję urny na popioły zmarłego. W Toruniu pogrzeby z kremacją organizuje Alpa. Polskie prawo dość wyraźnie i jednoznacznie reguluje kwestie związane z miejscem, w którym spocznie taka urna. Niezgodne z prawem naszego kraju jest rozsypanie prochów w miejscu, które mogło być ważne dla nieboszczyka jak na przykład las czy morze. Możliwe jest jedynie zatopienie trumny z prochami w morzu.

Oferta kremacji zakładów pogrzebowych w Toruniu

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest pozostawienie urny z prochami w specjalnie przygotowanym do tego kolumbarium. Zwiększająca się ilość dokonywanych w naszym kraju kremacji wymogła na współcześnie działających zakładach usług pogrzebowych dostosowanie oferty swoich firm do panującego trendu. W województwie Kujawsko-Pomorskim liderem rynku w tej branży są zakłady pogrzebowe oferujące kremacje w Toruniu, które odbywają się tam już od kilkudziesięciu lat. Wiele firm działających w branży pogrzebowej to typowo rodzinne firmy, której właściciele przekazują sobie przedsiębiorstwo z ojca na syna. Tutaj znajduje się katalog zakładów pogrzebowych z Torunia wraz z opisem usług.

W ubiegłym roku przeprowadzone zostało kilkaset usług pogrzebowych w formie, jaką są kremacje, co spowodowało duże zainteresowanie świadczenia tego typu usług wśród pozostałych zakładów pogrzebowych, które prosperują w okolicy. Ludzie coraz częściej chcą, aby ich doczesne szczątki zostały skremowane zamiast tradycyjnej formy pochówku w cmentarnej ziemi. Nie chcą, aby ich ciała po śmierci ulegały powolnemu rozkładowi i stanowiły pożywienie dla wszelkiego rodzaju istot zamieszkujących cmentarny grunt. Wraz ze zwiększającym się popytem wzrosła także podaż usług kremacyjnych w naszym kraju, co dobrze wróży dla firm, które nastawiły się na ten profil działalności.

Co wybrać – kremację czy pogrzeb tradycyjny? Więcej informacji w artykule.